خشک شدن گیاهان علل مختلفی دارد که با هم آنها را بررسی می کنیم .

·       خشکی خاک : نریسدن آب کافی به گیاه در دوران رشد و نمو سبب پژمردگی برگها و سرانجام خشک شدن کامل گیاه می شود . پس سعی کنید گیاهی رو در منزل نگهداری کنید که میزان آب مورد نیازش رو بدونید .

·       افراط در آب دادن : یکی از رایج ترین علل خشکی گیاه زیاد آب دادن به آن است . گیاهان به آب دادن زیاد ، حساس ترند و آبِ زیاد بیشتر آنها را اذیت می کند تا آب دادن کم . به خصوص در زمستان افراط در آبیاری باعث از بین رفتن گیاه می شود . برگ گیاهی که زیادی به آن آب داده شده می ریزد و اینطور به نظر می رسد که گیاه به آب بیشتری نیاز دارد بنابراین آب بیشتری به آن داده می شود که سبب از بین رفتن گیاه می شود . این بسیار مهم است که علائم کمبود آب با افراط در آبیاری اشتباه نشود . آب زیاد سبب زردی برگها می شود در حالی که خشکی به احتمال زیاد سبب جمع شدگی و قهوه ای شدن گیاه می شود .

·       شبهای سرد : یخبندان نیز باعث خشکی گیاهان می شود به خصوص گیاهانی که در روز در محلی گرم بوده اند در شبهای سرد آسیب پذیرترند . در شبهای سرد هیچگاه گلدان را پشت پنجرۀ اتاق قرار ندهید و اگر اتاق هم سرد است گلدان را با روزنامه بپوشانید .

·       نور آفتاب : بعضی از گیاهان به نور آفتاب حساس هستند و نور مستقیم آفتاب آنها را می خشکاند . مثل گیاه پوتوس

·       هوای گرم و خشک : گرمای مصنوعی اتاق هم یکی دیگر از علل خشکی گیاهان است . جهت جلوگیری از پژمرده شدن گیاهان لطیف و حساس باید آنها را در محیطی مرطوب قرار دهید . هیچگاه گلدان را در نزدیکی اجاق گاز یا بخاری قرار ندهید .

·       کمبود نور : اغلب گیاهان در اثر ماندن زیاد در تاریکی از بین میروند .

+ نوشته شده توسط مهندس فرشادپیلسته تلفن7452469-0911 در سه شنبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ و ساعت 16:50 |