انار


مشخصات گياهشناسي


انار Punica Granatum درختچه‌اي است خزان‌دار که البته در نواحي گرم و مرطوب با زمستانهاي معتدل هميشه سبز است و حداکثر ارتفاع آن به 6 متر هم مي‌رسد. لازمه ميوه‌دهي در انار تابستانهاي گرم و پاييز طولاني و خشک است. پايه کروموزومي انار 8=x و تعدادکروزوم آن 16 است. انار گياهي است يکپايه و گرده ها ، مادگي خود را به راحتي بارور مي‌کنند. البته گرده افشاني بين گلها توسط باد و حشرات نيز ميسر است. گلها بعد از 3 يا 4 سالگي درختچه روي سيخکها ظاهر مي‌شوند. داراي دمگل کوتاه به رنگهاي سرخ ، زرد و يا سفيد با پهناي 2 سانتيمتر مي‌باشند.
گلهاي انار داراي 4 تا 8 کاسبرگ چرمي که در بالاي ميوه قرار دارد و تعداد زيادي پرچم با تخمدان تحتاني يا نيمه تحتاني است. کاسه گل ارغواني رنگ و پاياست و گلبرگها مچاله هستند. ميوه انار سته داراي پوست چرمي است. تقريبا کروي شکل به همراه کنجهاي فراوان است. برگهاي آن ساده ، کامل و بدون استيپول است طرز قرار گرفتن برگها بر روي شاخه متفاوت است و به سه فرم متقابل ، منفرد و فراهم مشاهده مي‌شوند. شاخه‌ها کوچک ، زاويه‌دار ، خاردار بدون کرک با پوست سفيد رنگ تا خاکستري ، شکل مختص به خود را دارا هستند. عمق ريشه‌هاي انار زياد است و با گسترش عمودي 1.5 متر گسترش افقي 2.5 تا 3 متر مي‌باشد.


موطن انار


انار داراي سابقه کشت طولاني است. بر اساس شواهد تاريخي موجود سابقه کشت آن به 2500 سال قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد. موطن اصلي آن خاور نزديک بويژه ايران معرفي شده است. در حال حاضر مناطق کشت اين ميوه محدود مي‌باشد. در آسيا ، ايران ، افغانستان و ازبکستان ، در اروپا ، اسپانيا و در افريقا ، در کناره‌هاي شمالي آن (سواحل جنوبي مديترانه) مورد کشت و کار قرار دارد و در بقيه نقاط دنيا در صورت کشت ، مساحت زير کشت آن محدود و ناچيز است. نوع ترش مزه انار به صورت وحشي در جنگلهاي شمالي ايران به صورت خودرو ديده مي‌شود.
تصوير


پوست انار


در ساختمان پوست ريشه انار به ترتيب قسمتهاي زير ملاحظه مي‌گردد. سوبر ، پارانشيم پوستي با کريستالهاي اکسالات ، ليبر که ساختمان مشخص دارد و دسته‌هاي بافت ليبري بوسيله اشعه مرکزي که از يک تا دو رديف سلول تشکيل شده‌اند از يکديگر جدا مي‌شوند. در زير ميکروسکوپ بافت ليبري داراي خطوط موازي خاکستري رنگي است که بوسيله خطوط روشن‌تري از يکديگر جدا شده‌اند. خطوط خاکستري رنگ عبارتند از سلولهايي که داراي ماکلهاي اکسالات کلسيم مي‌باشند و دسته‌هاي روشن‌تر از لوله‌هاي غربالي و سلولهاي پارانشيمي آميدن‌دار تشکيل شده‌اند.
علاوه بر اين در دسته‌هاي ليبري تعداد کمي سلولهاي درشت اسکروز وجود دارند که همگي داراي ديواره ضخيم بوده و بطور نامنظم در قسمت ليبري پراکنده شده‌اند. ساختمان پوست‌هاي ساقه انار باهم مشابه است ولي نوک دسته‌هاي ليبري در پوست ساقه پهن‌تر از پوست ريشه است و اشعه مرکزي نيز در طرف قسمت خارجي پوست پهن‌تر نشده‌اند. در ميان تقلبات پوست انار مي‌توان از تقلب پوستهاي Buis نام برد. اين پوستها در زير ميکروسکوپ داراي رديفهاي کريستال و همچنين سلول اسکلروز نيستند

+ نوشته شده توسط مهندس فرشادپیلسته تلفن7452469-0911 در پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۶/۲۱ و ساعت 18:15 |