فوشیا یا گل آویز

 

Fuchsia

Enuteraceae

 

اصولاً این گیاهان از نوعی موسوم به " فوشیا ماژلانیکا " که زادگاهش آمریکای جنوبی است گرفته شده اند و پس از مدتی فراموش شدن دوباره امروز مد روز شده است.  به نظر من این تصمیم بسیار بجاست زیرا واریته های جدید آن به مراتب عالیتر از انواع قدیمی آن است...

انواع جدید، بسیار زیباست و دارای ساقه ای بلند و باریک است بطوریکه حتی در اثر وزن دسته گل انتهایی خود خم می شود. گلهای دلفریب آنها نه تنها گلخانه ها بلکه سایبان ها و سر در منازل را در تابستان زینت می دهد.

فوشیا را می توان مناسب برای گلداران مبتدی دانست زیرا کاشتن آن آسان است و با مختصر مراقبت موفقیت در پرورش حتمی است. خاک مناسب برای نهال های گلدانی مخلوطی از خاک باغچه ای شن دار همراه با کود حیوانی کاملاً تجزیه شده است اما برای فوشیا های گریان که در سبد یا جام کاشته می شوند مقداری خاک چوب هم باید به ترکیب یاد شده اضافه نمود.

               محل نگهداری

رژیم مناسب برای این گیاهان در زمستان همان رژیم گلخانه های سرد ( با حداقل 5 تا 6 درجه ) و برای نوع گریان آن رژیم گلخانه های معتدل ( با حداقل 10 تا 12 درجه ) می باشد در مهر ماه پس از قطع ساقه کهنه گیاه را به گوشه کم نوری در زیرزمینی ها که از گزند یخبندان در امان باشد می برند.

****** مراحل تکثیر

Young Fuchsia plants, bought from the garden centre or nursery, can be a good source of 'cuttings' material to give you new plants. The following steps also apply to established plants growing in the garden. Cuttings are best taken between late April through to early September.

Young Fuchsia plant bought from the garden centre. It has a long main shoot, that is suitable for taking a cutting

Most Fuchsias -or Fuschias - benefit from being 'pinched out', by nipping off the growing shoots after five pairs of leaves have developed. This forces the Fuchsia plant to send out new side shoots. More shoots = More flowers!

 

  • Use a sharp knife - carefully - or a sharp pair of secateurs.
  • Only take cuttings from healthy Fuchsia plants.
  • Cutting taken later in the year will need over-wintering protection.
  • Always make the cut for the actual 'cutting' directly below a leaf joint.
  • Use hormone rooting powder - if you wish.
  • Any seed and potting compost will do - add a little sand to 'open up' the compost.

All of the images can be clicked for enlarged detail.
Hold mouse over the image to read description of how to take Fuchsia cuttings
.

Young Fuchsia plant bought from the garden centre. It has a long main shoot, that is suitable for taking a cutting Take the cutting from the main stem - or side shoot if it is long enough. Use a sharp knife or secateurs, being careful not to bruise the plant - or cut yourself! Your existing plant is now better placed to grow into a nice bushy specimen

make the cut directly below a leaf joint - leaving 3-4in (7 - 10cm) of shoot with 2 or 3 pairs of leaves  This is where the cut should have been! Trim off the bottom pair of leaves. Don't just rip them off!

Push cutting down into a pot of compost, taking care not to bend or damage the stem Place in a propagator case and water well. If you do not have a propagator, then simply put a clear plastic bag over pot and secure with an elastic band. Keep out of direct sunshine!

Fuchsia cuttings should root in 2-3 weeks, when you can gradually remove the propagator lid or plastic bag over 3-4 days to allow the young Fuchsia plants to acclimatise to the non-humid environment.

+ نوشته شده توسط مهندس فرشادپیلسته تلفن7452469-0911 در جمعه ۱۳۸۷/۰۳/۱۰ و ساعت 10:50 |